Uppdaterad 2010-05-16 (endast rubriker och ramverk än så länge)

Är väldigt nyfiken på hur domesticeringen av myskankan egentligen har gått till samt hur den spreds vidare bl.a. till Sverige. Av intresse är också hur olika typer spridits till olika länder samt i vilken grad myskankan fick fotfäste i vårt land under 1600:a och 1700:a talet. Givetvis är utvecklingen under 1800:a och 1900:a talet minst lika intressant men jag får ta ett århundrade i taget.

Kommer successivt uppdatera information på den här sidan i takt med att nya fakta finns att hänvisa till. Nya texter kommer att markeras kursivt.

Myskankans historia

*Källor till äldre information/Myskankans alla namn*

*Spridningen i världen*

*Spridningen i Sverige*

1500-talet

Nej

1600-talet

Mycket knappa och få uppgifter (kungligt och adligt)

1700-talet

Nu börjar det hända grejer på allvar när bl.a. det svenska ostindiska kompanitet etableras och direktimporterar mängder med varor/djur och många välbärgade människor har ett stort intresse för exotiska djur. Utöver detta finns det mängder med personer som skriver vetenskapligt om bl.a. myskankan och vår välkände Carl Linné är en av dem som tidigt dokumenterar myskankan.

1800-talet

Vad händer under 1800-talet? Överlevde någon 1700-tals flock skiftet till det nya århundradet och fortsatte direktimporten?

1900-talet

I vilken utsträckning fanns myskankor från 1800-talet med in på 1900-talet och importerades det alls nya myskankor? Vilka handlesvägar och motiv? Köttproduktion?

*Text får inte citeras/kopieras i sin helhet utan mitt samtycke*

myskis@cohors.se Ankparadiset